Bursa Kütüphaneleri  

   

Kütüphanecilik  

   

 

Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ve de Goethe-Institut İstanbul ve Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi olarak bizim de paydaş olarak yer alacağımız sempozyum web sitesi yayınlanmış ve ilk çağrı yapılmıştır.


Sempozyum, 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecektir.

http://bkahs.org/

TKD Bursa Şubesi olarak paydaş olarak içerisinde olacağımız sempozyum fikrini sunan Sn. Prof. Dr. Bülent Yılmaz'a, gerçekleştirilmesi için katkıda bulunan Sn. Araş. Gör. Tolga Çakmak'a, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ve çalışanlarına, Goethe-Institut İstanbul yetkililerine, Bilim ve Düzenleme Kurulu üyelerine teşekkür ederiz.


Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu ile Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede Türkiye’de belediye kütüphanelerine/arşivlerine yönelik deneyimlerin paylaşımı ve yol gösterici politika/strateji önerilerinin geliştirilmesi Sempozyum ile amaçlanan bir diğer noktadır.

Ayrıca sempozyum sonucunda bildiri, poster ve diğer içerikleri içeren bir sempozyum kitabı da yayımlanacaktır.

Sempozyumda tartışılması/ele alınması planlanan konular ise aşağıdaki gibidir:


  Belediyelerin kütüphane hizmetleri
  Belediyelerin Arşiv hizmetleri
  Belediyelerin bilgi hizmetleri
  Belediyelerin kütüphane-Arşiv hizmetleri ve teknolojik gelişmeler
  Belediye kütüphaneleri ve yasal yapı (mevzuat)
  Belediye kütüphaneleri, dışlanmış gruplar ve engelliler
  Belediye kütüphaneleri ile diğer kuruluşlar arasında ilişkiler ve işbirliği
  Belediye kütüphaneleri ve yaşamboyu öğrenme
  Belediye kütüphaneleri ve dijital kültür, dijitalleştirme
  Belediye kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı çalışmaları
  Belediyelerde tematik kütüphaneler
  Halk kütüphanelerinin belediyelere devri
  Belediye kütüphaneleri ve kullanıcı grupları (çocuklar, gençler, yetişkinler, kadınlar, okuryazar olmayanlar vb.)
  Toplumsallaşma alanları olarak belediye kütüphaneleri
  Belediye kütüphanelerinde gerçekleştirilen projeler
  Belediyelerin kent bellekleri
  Belediyeler ve şehir kütüphaneleri
  Belediye kütüphane-arşiv hizmetleri ile ilgili diğer konular


Önemli Tarihler


         İlk çağrı: 3 Aralık 2015
         İkinci çağrı: 4 Ocak 2016
         Son çağrı: 1 Şubat 2016
         Bildiri/Poster özetlerinin son gönderim tarihi: 25 Şubat 2016
         Kabul edilen bildirilerin/posterlerin ilanı: 10 Mart 2016
         Kabul edilen bildirilerin posterlerin yayın öncesi son kopyalarının gönderim tarihi: 30 Nisan 2016
         Sempozyum son kayıt tarihi: 6 Mayıs 2016
         Sempozyum tarihleri: 12-14 Mayıs 2016

   
© Kazım ŞENTÜRK