Bursa Kütüphaneleri  

   

Kütüphanecilik  

   

2002-2003 öğretim yılından itibaren Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik anabilim dalları "Bilgi ve Belge Yönetimi" adı altında birleştirilmiş ve gelişmeler doğrultusunda yeni lisans programları oluşturulmuştur.

 

 

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Başkent Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

   
© Kazım ŞENTÜRK